Gilbert Gruss, 10-2-1943 - 1-10-2016 †

October 8, 2016Posted by Jan Kallenbach


Gilbert Gruss, 10-2-1943 - 1-10-2016 †
Karate-do Shihan, 9e dan president van FEKAMT
Federation Europeën de Karate et des Artes Martials Traditionels

Beste TaiKi-ers,

Het is met grote ontstentenis dat ik jullie moet melden dat mijn grote ‘evenknie’ en ‘brother in arms’ shihan Gilbert, voor mij onverwacht is overleden.
Des zaterdags kenden we in Shin-ShinBuKen nog een nuttig vervolg van onze 1e Renshi vergadering en was ik blij met de inzet van een ieder, maar zondagmorgen vroeg werd ik bij het openen van mijn digitale post wreed wakker door het onthullende nieuws van Gilbert’s overlijden (die nacht) van een van zijn FEKAMT getrouwen, Frank Faipot.
Kon het nauwelijks bevatten, omdat deze boom van een karate-man stond voor een gezond leven en karatedo-discipline, wat inhield dat hij zich dagelijks trainde en steeds bekwaamde.
Van dit laatste aspect een voorbeeld: wij kenden elkaar al heel lang sinds onze eerste interlands in de zeventiger jaren en onderhielden een vriendschappelijk sportief contact, tot een jaar of 10 terug Gilbert als Shotokan specialist wel eens wilde weten wat dat TaiKi Kenpo nou precies te bieden had.
We namen zijn uitnodiging aan en kwamen van af toen jaarlijks gastlessen geven, waar ik met heel veel plezier - en met mij ook een aantal assisterende Seniors- aan terugdenk en wanneer ik later soms beelden zag van de stages die Gilbert zelf in Europa gaf, meende ik heel wat TaiKi specifieke principes en handelingen terug te zien, die hem duidelijk hadden aangesproken. Hij was op die leeftijd kennelijk nog heel onderzoekend en bereid nieuwe dingen te leren, hij ging o.a. ook TaiChi-en, hetgeen hem kenmerkte.
We hadden het in het begin vaak over de ontwikkelingen in de (karate-do) sport en de beleving die deze sport naar zijn mening meer hoorde te hebben…en allengs onstond de behoefte om naast de machtige nationale Franse karate-do Bond FFKDA, een eigen federatie op te zetten, de FEKAMT. (Federation Europeën de Karate et Arts Martiaux Traditionels)
Doordat zij zich niet hoofdzakelijk op wedstrijden oriënteerden, maar wel op de verdieping en daar andere budodisciplines bij toelieten, kon er al gauw een goede concurent voor de FFKDA ontstaan. Door het organiseren van open stages en een eigen leraren opleiding ontstond er vrij snel een hechte groep en goede kadervorming. Ik ben blij, dat ik daar getuige van heb kunnen zijn.

Gilbert Gruss, was een Fransman uit noordoost Frankrijk uit Thionville (de Lorraine) en misschien wel juist daardoor wat toegankelijker voor contact met buitenlanders dan de andere teamgenoten uit het Frans nationale karateteam, met wie ik later overigens ook wel bevriend ben geraakt, maar anders. Ik noem Alain Setrouk (Kyokushinkai), Francois Didier (nu voorzitter van de huidige FFKDA) Dominque Valera…nu allen net als Gilbert grote namen en samen met Gilbert allen teamleden van het Franse ‘Gouden’ team, dat wereldkampioen werd in Parijs is 1972. Ik was er bij met het Hollandse team o.l.v. Jon Bluming in een beginnende KBN. Een niet onbelangrijke bijkomstigheid was ook, dat Gilbert goed met Duits overweg kon, zodat ik toch nog met hem kon converseren als mijn Frans het begaf!
Het deel van Frankrijk - Lotheringen dicht bij Elzas- waar Gilbert is opgegroeid heeft heel wat moeten doorstaan in de wereldgeschiedenis en dat gold ook voor de familie Gruss. Bij hem op werk-bezoek, hebben we meerdere keren de Maginot linie kunnen bezoeken, met bijbehorende kazematten, die bijna bij hem om de hoek lagen. Deze wat grotere afstand -ook cultureel- van Parijs was waarschijnlijk ook de reden dat Gilbert niet zo naar de ‘pijpen danste’ van de karate officials uit de lichtstad, die dachten het vaak alleen voor het zeggen te hebben. Hij had bovendien gestudeerd en een goeie achtergrond en ook daardoor een grotere onafhankelijke geest, die zoals ik al schetste voor veel dingen openstond. Hij gaf met zijn tweetaligheid gemakkelijk les in dit deel van Frankrijk, maar ook in de buurlanden Duitsland, Zwitserland, Noord Italie, t./m Luxenburg en Belgie aan toe. Om de een of andere reden heeft Gilbert de reis naar Nederland om er les te geven nooit ondernomen.
De Shotokan in ons land ging meer met andere leraren om en hij had het druk als nationaal bondcoach en directeur techniek van FFDKA. Hij leidde daardoor een druk en welbesteed leven en was overal geliefd. Dat kon je wel merken als er na de training een (in Frankrijk) onvermijdelijk banquet werd genoten, want de een na de ander wilde graag het glas op hem heffen! Dat probeerde ik ook, maar in het drinken van (goede) wijn heb ik wel veel van hem kunnen leren…maar nooit kunnen evenaren!
Een voor mij belangrijke anecdote die veel zegt over de mens en sensei Gilbert Gruss wil ik de lezer niet onthouden. Toen ik met Daan Dirkson een aantal jaren terug een uitnodiging aannam in Amberieu en Bugey in de Franse Alpen onder Geneve les te komen geven, kwamen we in een fantastiche ambiance terecht…goeie collega’s, de budoka / schilder Feodor Tamarski gaf er een demonstratie, TaiKo drummers en wij stonden er o.a. op de zondagochtendtraining al vroeg aan bijna 200 man Ba Duan Chin les te geven. De zaterdagavond voorafgaand werden er diploma’s uitgereikt, ook dangraden. Ik heb nog helpen ondertekenen…tot ik voor de hele meute naar voren werd geroepen door FEKAMT president mr. Garson, die mij met Gilbert als hoogste dangraadhouder en 9e dan namens het Dan-college…mij de menkyo voor 9e dan wilde uitreiken, want zo zei hij: “hij vond dat zijn gewaardeerde ‘opponent éternel’ en goede budo collega die hem goed hielp en waar hij het mee kon vinden, geen lagere graad moest dragen dan hij zelf had…” waarbij hij mij het diploma FEKAMT overhandigde!

Hij is niet meer…we zullen hem missen. Gilbert’s goede vriend, de arts en president van FEKAMT laat via de officieële site weten, dat Gilbert is overleden aan een ernstige ongeneeslijke ziekte. In July van dit jaar heb ik nog met hem gecorrespondeerd en me wel verbaasd dat ik niets meer hoorde of zag…maar nooit gedacht dat Gilbert bezig was mijn zijn laatste gevecht ooit!
Naast mijn Zweeds-NZ.landse brother in arms sensei Marshall McDonagh, vonden velen eigenlijk dat Gilbert de derde brother in arms was. We waren namelijk allen van dezelfde statue, uitgerust met grotendeels het zelfde type denkraam, allen even oud en bezield met dezelfde passie voor budo, de martial arts.
Met zijn overlijden verliezen wij een van onze Grote Broers…

In memoriam Rob Stom

July 27, 2016Posted by Rob Quant

Met verslagenheid vernamen wij het droevige nieuws dat Rob Stom op 22 juli 2016 is overleden. Rob was een karateka van het eerste uur van onze vereniging, toen nog karateclub.

Rob Stom mawashi geri 1977

Rob was een gemotiveerde karateka. Vele jaren maakte hij deel uit van onze vereniging. Bij ons veertig jarig jubileum was hij ook present en genoot met volle teugen. Door zijn ziekte kon hij maar kort aanwezig zijn, maar hij was er wel! Hij vocht een dappere strijd, maar kon deze niet overwinnen. Hij blijft in onze herinnering als een sportieve en goedlachse karateka!

Rob Stom in Vierhouten 1977
Rob zijn befaamde mawashi geri op het juiste moment gevangen! Op de voorgrond Rob in liggende positie.

Rob Stom bij ons 40-jarig jubileumDe voorzitter memoreert:
Ben wel geschokt door het overlijdensbericht van een van onze ouwe getrouwe leden van het eerste uur, Rob Stom.
Rob was een zeer enthousiast sportman, goeie karate-ka en altijd te porren wanneer we hem op een demonstratie destijds nodig hadden.
Heb inderdaad nog goed contact met hem gehad op ons jubileum feest en zowel hij als zijn vrouw waren natuurlijk ooit leerling op onze vroegere OSG.
Tja, we hebben menige herinnering opgehaald tijdens het feest, waar hij overigens vertelde niet meer zo goed in conditie te zijn (uiteraard) als vroeger…maar ook meldde dat hij ziek was.
In het feestgedruis raakte deze boodschap wat meer op de achtergrond, maar dat het zo ernstig was en zo zou aflopen wilden we en konden we toen zeker niet vermoeden.
Zijn overlijden komt dan ook nog erg onverwacht en veel te vroeg voor zijn leeftijd.
Jan Kallenbach

De crematie heeft inmiddels plaats gevonden met plechtig eerbetoon door de politie Amsterdam, Rob zijn werkgever, zijn familie, vrienden en bekenden.

In memoriam Bert de Waard

January 7, 2016Posted by Rob Quant

Met leedwezen vernamen wij het droevige nieuws dat Bert de Waard is overleden. Wij verliezen in Bert een bevlogen budoka die al heel vroeg deel uitmaakte van onze vereniging.

Bert de Waard

Bert had in diverse diciplines waaronder aikido, karatedo, tai ki ken en kick boxing zijn sporen verdiend. Hij was een budoka pur sang die continu op weg was naar kennis en verbetering. Hij stond altijd open voor nieuwe inzichten en ging een partijtje stoeien om in de praktijk te toetsen nooit uit de weg. Bert heeft de laatste jaren door een hersenbloeding helaas veel aan hem voorbij moeten laten gaan. Bij ons veertig jarig jubileum was hij nog present en genoot met volle teugen!

Een zeer toepasselijke groet van onze Franse budovriend Julien Porterie: Bert de Waard

Nishioka Sensei overleden

Febuary 28, 2014Posted by Fred Quant

Nishioka Sensei passed away on 8 February 2014. Pascal Krieger wrote a personal letter to Sensei's daughter and the FEJ sent, through Vicente Borondo and Watabe Sensei a substantial contribution for the funeral.
Read more.....

NSpassed

In memoriam Henny Smit

September 2, 2011Posted by Rob Quant

 

Met leedwezen hebben wij vernomen dat Henny Smit - Harthoorn is overleden. Henny Smit is op 6 augustus 2011 in de leeftijd van 66 jaar overleden. Henny was de echtgenote van Frans Smit, judoleraar, voormalig penningmeester en thans ere-lid van onze vereniging. Een sportief, creatief, kleurrijk, bloemrijk en actief leven is Henny slechts kort gegund. Zij was voor menig familielid, vriend, vriendin en kennis de inspiratie om te komen tot prachtige prestaties en creaties. Samen met gezin en vrienden heeft zij altijd van het leven willen genieten en de wereld verkend door vele reizen.
Henny is in 1960 lid geworden van de vereniging en in 1966 is zij met Frans Smit getrouwd. Henny is ongeveer 10 jaar actief judolid geweest. Ze was bruine band toen ze vanwege haar zwangerschap is gestopt. Zij heeft Frans altijd de tijd en de ruimte gegeven om samen met de overige trainers en bestuursleden de vereniging te leiden. Henny deed de ledenadministratie en bij wedstrijden/graduaties/judoweekenden was zij regelmatig aanwezig. Zij is in de jaren daarna nog altijd betrokken geweest bij de vereniging tot het moment dat deze werd overgedragen aan Shin-ShinBuken.
Helaas heeft haar ziekte een vroegtijdig einde gemaakt aan de gezamenlijke ontdekkingsreizen en heeft zij haar laatste reis nu in haar eentje aangevangen.
Wij hebben Henny slechts kort mee mogen maken. Zij was al geruime tijd ziek en probeerde samen met Frans en familie de laatste jaren te genieten van hetgeen het leven te bieden heeft.
Het bestuur heeft via Rob de laatste eer aan Henny bewezen tijdens de condoleancegelegenheid op donderdag 11 augustus.
Wij zullen Henny blijvend in onze herinnering houden en haar steun aan Frans en vertrouwen in de vereniging eer aan doen. Wij zijn in gedachten bij Frans, de kinderen en kleinkinderen.

Het bestuur.

In memoriam Marius Landsbergen

July 16, 2011Posted by Jan Kallenbach

 

Vandaag, 16 juli 2011, bereikte ons het bericht dat afgelopen donderdag, ons aller gewaardeerde Marius Landsbergen is overleden.

Marius.jpg

Marius0001.jpg

Marius_Judo_tournooi

Wij hebben diep respect voor de wijze waarop hij zijn strijd voerde en zijn leven zin probeerde te blijven geven.

Marius was al veel langer bij de club Shin-Shin betrokken, voordat hij zo'n vijf jaar geleden TaiKi ging doen. Zijn kinderen waren al veel langer lid van de Judo sectie.

Marius_Daley

Hij heeft destijds in juni 2009 met verve een foto serie gemaakt van ons 5e TaiKi Senior Seminar en overwoog die zomer nog mee te gaan naar onze Gasshuku in Zweden. Het heeft niet zo mogen zijn, zijn akelige ziekte kreeg hem alras volledig in zijn greep en hij heeft afgelopen donderdag 14 juli de strijd moeten opgeven.


Vrijdagmiddag 22 juli vindt zijn begrafenis plaats.

Het bestuur wenst mede namens alle leden de familie en vrienden sterkte met dit verlies,

Het bestuur
Budovereniging Shin–ShinBuKen

In memoriam Ab de Wit

July 2, 2008Posted by Jan Kallenbach

 

Met leedwezen hebben wij vernomen dat onze Appie is overleden.

Ab karate Ab de Wit Ab Kendo

Ab de Wit is op 29 juni 2008 in het ziekenhuis in Hoorn overleden op 75 jarige leeftijd. De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden op vrijdag 4 juli te Schagen. Het bestuur heeft via Fred en Rob de laatste eer aan Ab bewezen tijdens de condoleancegelegenheid op donderdag 3 juli en via een kaart van voorzitter Jan aan zijn gezin. Na een infectie die tot een voetamputatie leidde, waarbij later nog enorme complicaties zouden komen, heeft Ab de strijd verloren. Ieder die Ab gekend heeft en met hem gewerkt heeft zal ervan overtuigd zijn dat Ab er alles aan gedaan heeft om deze strijd te overwinnen. Voor Ab was één ding belangrijk en zo wil hij ook in de herinnering blijven bij iedereen: "Het gaat niet om het bereiken van het doel, maar om de weg ernaar toe." Dit typeert de budoka in hart en nieren die Ab was. Ab had een dojo in Wieringen waar hij diverse disciplines als judo en karate onderwees. In die hoedanigheid heeft hij tijdens veel karatestages met ons samengewerkt. Ab was van 1982 tot en met 1996 lid van onze vereniging en heeft met Fred jodo getraind. Hij heeft daarbij de derde dan behaald. Daarnaast heeft Ab als bevlogen karateka verschillende functies binnen de Karatedo Bond Nederland vervuld en heeft zijn vijfde dan karate behaald, daarnaast heeft hij ook in andere disciplines diverse graden behaald. Ab was een graag geziene budoka en bevlogen als hij was wist hij zijn leerlingen en collega's te stimuleren hem te vergezellen op die lange weg naar het doel. Wij hebben Ab vorig jaar nog in ons midden mogen verwelkomen tijdens de Open Dag waarbij hij werd vergezeld door zijn broeder in martial arts Nanko. Wij zullen Ab blijvend in onze herinnering houden en zijn nagedachtenis eer aan doen.
Het bestuur.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valide CSS!

Valide CSS!

 

Terug naar boven